Pembentangan Laporan Awal Kajian Permasalahan Veteran ATM

Pada 21 Mei 2024 – Satu pembentangan laporan awal mengenai kajian permasalahan veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah diadakan di Wisma Perwira ATM. Pembentangan ini bertujuan untuk memberikan makluman mengenai kemajuan kajian yang sedang dijalankan oleh UPNMHSB dengan kerjasama dari Malaysian Armed Forces Doctoral Association (MAFDA).

Majlis ini dihadiri oleh beberapa pegawai kanan dan pakar yang terlibat dalam kajian tersebut. Antaranya termasuklah En. Ros Sazalee bin Selamat, Ketua Pegawai Operasi UPNMHSB, yang memainkan peranan penting dalam menyelia operasi kajian ini. Selain itu, Brig Jen Prof Ir Dr Norazman bin Mohd Nor (B), selaku Pengurus Projek Pasukan Kajian, turut hadir untuk memberikan pandangan serta kemas kini mengenai perjalanan projek.

Ketua perunding bagi projek ini, Mej Jen Dato Dr Mohd Yunus bin Masjuki, membentangkan laporan terperinci mengenai perkembangan kajian setakat ini. Beliau menerangkan metodologi yang digunakan serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pasukan kajian dalam usaha mendapatkan data yang tepat dan relevan.

Ahli-ahli MAFDA seperti Lt Kol Prof Madya Dr S. Ananthan A/L Subramaniam (B) dan Lt Kol Ts Ir Dr Vikneswaran Munikanan (B) turut berkongsi penemuan awal mereka. Mereka menekankan kepentingan kajian ini dalam memahami masalah yang dihadapi oleh veteran ATM, terutamanya dalam aspek kesihatan mental, sosioekonomi, dan penyesuaian selepas perkhidmatan.

Wakil dari ATM yang hadir juga memberikan sokongan penuh terhadap inisiatif ini dan menyatakan komitmen mereka dalam membantu proses kajian. Mereka turut memberi cadangan dan maklum balas yang konstruktif bagi memastikan kajian ini dapat memberikan manfaat yang maksimum kepada veteran ATM.

Objektif utama pembentangan ini adalah untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami hala tuju dan kemajuan kajian tersebut. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan input dan pandangan dari pelbagai pihak agar kajian ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan menyeluruh.

Kesimpulannya, pembentangan laporan awal kajian permasalahan veteran ATM ini merupakan satu langkah penting dalam usaha memahami dan menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh para veteran. Kerjasama antara UPNMHSB dan MAFDA diharapkan dapat menghasilkan cadangan-cadangan yang bernas dan praktikal bagi memperbaiki kualiti hidup para veteran ATM.

Similar Posts