Teknologi Maklumat
& Komunikasi

Kami memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anda.

Perunding IT adalah penganalisis luaran yang menilai system IT syarikat untuk membantu mereka memenuhi objektif perniagaannya.

Sebagai perunding IT, pihak UPNM Holdings menawarkan khidmat pakar perunding / penasihat teknologi seperti pembekalan barang computer, server dan networking, pembinaan aplikasi, pembinaan laman web, khidmat penyelenggaraan, perlindungan dan juga keselamatan.

Antara perkhidmatan yang ditawarkan:

Sistem infrastruktur IT – Mereka bentuk, membina dan menyelenggara sistem infrastruktur seperti tetapan hardware, software, networking, dan server.

Sistem pengurusan dan jualan – Merekabentuk, membina dan menyelenggara sistem untuk tujuan pengurusan dan jualan seperti sistem HR, payroll, POS, sistem kedatangan, dan akaun.

Perancangan revolusi digital – Mereka bentuk, merancang, dan melaksanakan strategi pembangunan teknologi dalam sistem operasi dan pemasaran harian

Perancangan strategi pemasaran digital – Merancang, mengurus dan menyelenggara strategi pemasaran digital seperti pengiklanan di Facebook, Google, Youtube, SEO dan SEM.