Academic Special Program

17 hingga 18 Mei 2024 – Seramai 39 peserta dan 9 orang staf telah menghadiri Program Akademik Khas yang diadakan di Kem Kongkoi. Program ini dianjurkan dengan tujuan utama untuk membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik mereka.

Program ini telah dirancang dengan teliti untuk memastikan setiap peserta mendapat manfaat maksimum. Pelbagai aktiviti dan bengkel telah diadakan yang menekankan pada teknik pembelajaran yang berkesan, pengurusan masa, dan strategi peperiksaan. Para pelajar juga diberi pendedahan kepada modul-modul pengajaran yang inovatif dan terkini.

Fasilitator yang terlibat dalam program ini terdiri daripada tenaga pengajar berpengalaman dan pakar dalam bidang masing-masing. Mereka memberikan panduan dan nasihat kepada peserta tentang cara-cara untuk mengatasi cabaran dalam pelajaran serta mempertingkatkan motivasi dan disiplin diri.

Sepanjang dua hari tersebut, peserta bukan sahaja mengikuti sesi akademik tetapi juga aktiviti luar yang bertujuan membina semangat kerjasama dan kepimpinan. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah latihan dalam kumpulan, ceramah motivasi, dan sesi refleksi diri.
Diharapkan program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang untuk manfaat lebih ramai pelajar.

Similar Posts